بهترین هدیه خدا

چرا شنتیا؟

 

 

نام شنتیا را برایت برگزیدیم.

 

چرا که می خواستیم همچون معنای نامت همیشه پیروز و موفق باشی.

 

و می خواستیم که همیشه صاحب نامت (حضرت علی) مراقب و نگهدارت باشد.

 

 

نام شنتیا در لغت به معنی پیروز و غالب است.

از نظر ریشه لغوی برگرفته از نام شمشیر حضرت علی است.

به لحاظ سندیت تاریخی باید به کتاب زبور حضرت داوود اشاره کرد. (در آن کتاب حضرت علی (ع) بدین نام خوانده شده است.)

و ریشه زبانی آن عبری است.

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم دی ۱۳۸۷ساعت ۱۰:۲۱ قبل از ظهر  توسط مامان  |